Dendrobium: White Sanan

Color: White

Code: BWS

White Sanan

SKU: BWS